Học tiếng anh qua bài hát happy new year

Go down

Học tiếng anh qua bài hát happy new year

Post by Admin on Fri Mar 09, 2018 10:26 am

Không khí năm mới sẽ không thể nào trọn vẹn nếu thiếu giai điệu bài hát Happy new year của ban nhạc Abba huyền thoại. Bài viết này, chúng ta sẽ cùng Học tiếng anh qua bài hát Happy new year nhé!

HAPPY NEW YEAR

No more champagne
Không còn rượu sâm panh nữa
And the fireworks are through
Và cũng chẳng còn pháo hoa
Here we are, me and you
Chúng ta ở đây, em và anh
Feeling lost and feeling blue
Cảm thấy lạc lõng và cảm thấy buồn bã
It's the end of the party
Tiệc đã tàn
And the morning seems so grey
Và ngày mới dường như ảm đạm
So unlike yesterday
Không như ngày hôm qua
Now's the time for us to say...
Giờ đã đến lúc để chúng ta nói
Happy new year
Chúc mừng năm mới
May we all have a vision now and then
Chúc tất cả mọi người có một giấc mơ
Of a world where every neighbour is a friend
Về một thế giới mà người hàng xóm là một người bạn
Happy new year
Chúc mừng năm mới
May we all have our hopes, our will to try
Cho chúng ta có những hi vọng, sẵn lòng cố gắng
If we don't we might as well lay down and die
Nếu không thì chúng ta sẽ gục ngã và diệt vong
You and I
Anh và em
Sometimes I see
Đôi khi em thấy
How the brave new world arrives
Một thế giới mới can trường đã đến
And I see how it thrives
Và em nhìn thấy nó thịnh vượng như thế nào
In the ashes of our lives
Trong đống tro tàn của cuộc đời chúng ta
Oh yes, man is a fool
Đúng thế, con người là những kẻ ngốc
And he thinks he'll be okay
Và cứ nghĩ là mình sẽ tốt thôi
Dragging on, feet of clay
Lê lết những bàn chân lấm lem
Never knowing he's astray
Chẳng bao giờ biết là đã sai đường rồi
Keeps on going anyway...
Cứ bước tới bằng bất cứ cách nào...
Happy new year
Chúc mừng năm mới
May we all have a vision now and then
Chúc cho chúng ta có một ước mơ
Of a world where every neighbour is a friend
Về một thế giới mà người hàng xóm là một người bạn
Happy new year
Chúc mừng năm mới
May we all have our hopes, our will to try
Cho chúng ta nhiều hi vọng, sẵn lòng cố gắng
If we don't we might as well lay down and die
Nếu không thế thì chúng ta sẽ gục ngã và diệt vong
You and I
Anh và em
Seems to me now
Dường như đối với em giờ đây
That the dreams we had before
Những giấc mơ đó mà chúng ta từng có
Are all dead, nothing more
Đều đã tan tành, chẳng còn gì nữa
Than confetti on the floor
ngoài những bông hoa giấy vương vãi trên sàn nhà
It's the end of a decade
Hết thập kỉ
In another ten years time
Và trong mười năm nữa
Who can say what we'll find
Ai mà biết chúng ta sẽ tìm thấy
What lies waiting down the line
điều gì đang ẩn giấu chờ đợi ở đâu đó
In the end of eighty-nine...
Vào cuối năm 1989
Happy new year
Chúc mừng năm mới
May we all have a vision now and then
Chúc cho chúng ta có một giấc mơ
Of a world where every neighbour is a friend
Về một thế giới mà người hàng xóm là người bạn
Happy new year
Chúc mừng năm mới
May we all have our hopes, our will to try
Chúc cho chúng ta có nhiều hi vọng, sẵn lòng cố gắng
If we don't we might as well lay down and die
Nếu chúng ta không thế thì sẽ gục ngã và diệt vong
You and I
Anh và em

*Vocabulary Notes:
Champagne /ʃæm'pein/  rượu sâm banh
Firework /'faiəwud/  pháo hoa
Vision /'viʤn/  tầm nhìn, điều mơ thấy, cảnh mộng
Neighbour /'neibə/  người hàng xóm, ở gần, bên cạnh
Thrive /θraiv/  thịnh vượng, phát đạt
Astray /ə'strei/  lạc đường, lạc lối
Confetti /kən'feti/  hoa giấy
Decade /'dekeid/  thập kỉ

Tham khảo thêm:
>> Viết email tiếng anh
>> Bài viết về sở thích bằng tiếng xem múa rối nước

Admin
Admin

Posts : 12
Join date : 2017-03-02

View user profile http://hoctienganhar.board-directory.net

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum