Học tiếng anh giao tiếp cấp tốc với thuật ngữ tiếng anh ngành quảng cáo

Go down

Học tiếng anh giao tiếp cấp tốc với thuật ngữ tiếng anh ngành quảng cáo

Post by Admin on Mon Oct 16, 2017 3:17 pm

Trong buổi hoc tieng anh cap toc ngay hôm nay, chúng tôi muốn dành bài viết này cho toan thể nhân viên đang hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, bao gôm cả quảng cáo điện tử. Chúng tôi mang đến các từ vựng cùng các thuật ngữ thông dụng nhất trong ngành quảng cáo. Mời đọc giả đón đọc bài viết dưới đây.
>>> Lời khuyên cho những người muốn học tiếng anh cấp tốc
I. Học tiếng anh giao tiếp cấp tốc với từ vựng trong ngành quảng cáo
- Animatic [,æni'meitic] : Phần vẽ mô tả kịch bản outlines
- Advertiser ['ædvətaizə] : Khách hàng, người sử dụng quảng cáo
- Audiometer [,ɔ:di'ɔmitə] : Máy đếm âm
- Audio [,ɔ:di'ɔ] : Quảng cáo bằng âm thanh
- Billboard [bil bɔ:d] : Biển bảng
- Brand [brænd] : Thương hiệu
- Billings ['biliη] : Tổng doanh thu quảng cáo
- Broadsheet [bɔ:dshi:t] : Biểu ngữ, giấy in một mặt
- Bursting [bə,stiη] : Thường xuyên và liên tục
- Composition [,kɔmpə'zi∫n] : Thành phần, nội dung mẫu quảng cáo
- Database /dat əbeiz/ Cơ sở dữ liệu
- Dummy ['dʌmi] : Bản duyệt trước khi triển khai
- Editor ['editə] : Người biên tập

II. Học tiếng anh giao tiếp cấp tốc với thuật ngữ trong ngành quảng cáo

- Account Executive : Nhân viên phòng khách hàng
- Ad slicks Các mẫu quảng cáo được làm sẵn
- Advertising agency Công ty quảng cáo, đại diện quảng cáo
- Account Review Quá trình cân nhắc đề xuất của Cty QC
- Advertising environment Môi trường quảng cáo
- Average frequency Tần suất trung bình
- Advertising agency Công ty quảng cáo, đại diện quảng cáo
- Agency of record Bộ phận đăng ký, book quảng cáo
- Advertising research Nghiên cứu quảng cáo
- Advertising campaign Chiến dịch quảng bá
- Advertising appeal Sức hút của quảng cáo
- Answer print Bản in thử để khách hàng ký duyệt
- Advertising plan Kế hoạch quảng bá
- Affidavit of performance Bản kê phát sóng thực tế, năng lực
- Advertising objectives Mục tiêu quảng bá
- Attention value Đánh giá mức độ tập trung
- Advertising strategy Chiến lược quảng cáo
- Agency network Hệ thống các công ty quảng cáo
- Barter Phương thức trao đổi hàng, dịch vụ
- Big idea Ý tưởng sáng tạo
- Buying center Bộ phận mua dịch vụ
- Brainstorming Não công
- Behavior segmentation Phân khúc theo thị hiếu khách hàng
- Brand loyalty Mức độ trung thành với thương hiệu
- Business advertising Quảng cáo dành cho đối tượng Business
- Benefit segmentation Phân khúc theo lợi ích khách hàng
- Brand development index (BDI) Chỉ số phát triển thương hiệu
- Body copy Viết nội dung thân bài cho quảng cáo

Bên cạnh những bài viết về chuyên ngành thì còn các bài học tiếng anh cấp tốc thông qua việc học tiếng anh qua bài hát. Cùng theo dõi các bài viết tiếp theo của mình nhé!

Admin
Admin

Posts : 12
Join date : 2017-03-02

View user profile http://hoctienganhar.board-directory.net

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum